سقف دبل تی‌ (TT)

Double-Tee Floor
سقف های دبل تی (TT) معمولا به عنوان گزینه اقتصادی جهت پوشش دهانه های بلند استفاده می‌شوند. عملکرد سقف به صورت دو مقطع T شکل بهم چسبیده و انتقال بار یکطرفه انجام می‌شود. ساخت این قطعات در خط تولید قطعات خاص انجام می‌شود و طراحی و تولید آن برای دهانه های مختلف امکانپذیر است.
مشخصات فیزیکی سقف دابل تی بصورت زیر است:
ویژگی تیپ 1 (دبل Tبلند) تیپ 2 (دبل T کوتاه)
حداکثر عرض 200 سانتی متر 240 سانتی متر
حداکثر طول 1200 سانتی متر 800 سانتی متر
ارتفاع استاندارد 54 سانتی متر 44 سانتی متر
وزن واحد سطح (با بتن معمولی) 400 کیلوگرم بر متر مربع 330 کیلوگرم بر متر مربع
وزن واحد سطح (با بتن سبک) 260 کیلوگرم بر متر مربع 220 کیلوگرم بر متر مربع