موزه صنایع دستی اهواز

Portfolioپروژه های نمای GFRCموزه صنایع دستی اهواز

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت گلال بستر

سال اجرا: 1398

مساحت (متر مربع): 6000

توضیحات: قطعات حجمی با سیستم پوسته و قاب پشتیبان

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket