مرکز همایش های بین المللی اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCمرکز همایش های بین المللی اصفه...

اطلاعات پروژه

کارفرما: شهرداری اصفهان

سال اجرا: 1391-1392

مساحت (متر مربع): 8000

توضیحات: قطعات حجمی با سیستم پوسته و قاب پشتیبان

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket