مجتمع مسکونی مهندسان بابل

Portfolioپروژه های نمای GFRCمجتمع مسکونی مهندسان بابل

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت ساختمانی چپر

سال اجرا: 1397

مساحت (متر مربع): 6000

توضیحات: قطعات توپر با ریب تقوبت کننده

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket