مجتمع تجاری اداری فرهنگ شهر شیراز

Portfolioپروژه های نمای GFRCمجتمع تجاری اداری فرهنگ شهر شی...

اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای اسماعیلی

سال اجرا: 1396

مساحت (متر مربع): 3000

توضیحات: قطعات مشبک و توپر

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket