سالن شیروار میبد

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت شیروار

سال اجرا: 1383

مساحت (متر مربع): 8000

توضیحات: سالن های چند دهانه، سیستم مهاربند در راستای طولی و قاب خمشی در راستای دهانه اصلی

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket