برج های مسکونی شهرک شهید خرازی تهران

Portfolioپروژه های نمای GFRCبرج های مسکونی شهرک شهید خرازی...

اطلاعات پروژه

کارفرما: تعاونی مسکن آماد سپاه

سال اجرا: 1395-1397

مساحت (متر مربع): 80000

توضیحات: سیستم پوسته و قاب پشتیبان

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket