المان میدان هفتم تیر اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCالمان میدان هفتم تیر اصفهان

اطلاعات پروژه

کارفرما: شهرداری اصفهان

سال اجرا: 1394

مساحت (متر مربع): -

توضیحات: قطعات به صورت پوسته GFRC و هسته پلی استایرن

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket