ساختمان های پیش‌ساخته

Pre-fabricated Buildings
استفاده از سازه های پیش ساخته بتنی، یکی از کارآمدترین روش ها در راستای صنعتی سازی ساختمان می‌باشد. در این روش قطعات سازه ای در محل کارخانه تحت شرایط کنترل شده و با کیفیت ایده آل ساخته شده و سپس حمل و در محل پروژه نصب می‌شوند. این روش علاوه بر افزایش سرعت وکیفیت، دوره بازگشت سرمایه را نیز کاهش می‌دهد.