مسجد بیمارستان نمازی شیراز

Portfolioپروژه های نمای GFRCمسجد بیمارستان نمازی شیراز

اطلاعات پروژه

کارفرما: بیمارستان نمازی شیراز

سال اجرا: 1393

مساحت (متر مربع): 500

توضیحات: قطعات مشبک و توپر

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket