مرکز تجاری زمرد اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCمرکز تجاری زمرد اصفهان

اطلاعات پروژه

کارفرما: آقای فتحعلی

سال اجرا: 1394

مساحت (متر مربع): 1000

توضیحات: قطعات مشبک

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket