مرکز اداری تجاری سیتی سنتر اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCمرکز اداری تجاری سیتی سنتر اص...

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت پرستیژلند

سال اجرا: 1397

مساحت (متر مربع): 6000

توضیحات: قطعات حجمی با سیستم پوسته و قاب پشتیبان

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket