سالن های قطارشهری اصفهان

Portfolioپروژه های سازه پیش ساخته بتنیسالن های قطارشهری اصفهان

اطلاعات پروژه

کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان

سال اجرا: 1394

مساحت (متر مربع): 10000

توضیحات: سالن های چند دهانه، سیستم مهاربند در راستای طولی و قاب خمشی در راستای دهانه اصلی، دارای دیوارهای پیرامونی بتنی پیش ساخته

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket