برج های مسکونی پزشکان اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCبرج های مسکونی پزشکان اصفهان

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت البرز نقش جهان

سال اجرا: 1396

مساحت (متر مربع): 20000

توضیحات: قطعات حجمی با سیستم پوسته و قاب پشتیبان

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket