ایستگاه های مترو اصفهان

Portfolioپروژه های نمای GFRCایستگاه های مترو اصفهان

اطلاعات پروژه

کارفرما: شهرداری اصفهان

سال اجرا: 1394 و 1396

مساحت (متر مربع): 2000

توضیحات: قطعات مشبک و توپر

گالری تصاویر پروژه

Shopping Basket