دیوار حصارکشی (Large Panel)

Insulated Concrete Walls
ديوارهای پيش‌ساخته در حصاركشي های محوطه كاربرد فراوان دارد. ساخت قطعات در واحد دیوارسازی دیسمان انجام شده و با توجه به قابلیت های خاص این واحد، سطح قطعات صاف و صیقلی بوده و امکان اجرای هر نوع طرح (نما) بر روی دو طرف قطعات وجود دارد. همچنین امکان ایجاد آرم (لوگو) مورد نظر خریدار بر روی سطح دیوار وجود دارد.
مشخصات استاندارد دیوارهای حصارکشی به شرح زیر است:
ضخامت پانل دیوار 8.5، 12، 14 و 18 سانتی متر
طول استاندارد پانل ديوار 407 سانتی متر
ارتفاع پانل ديوار 240، 263.5 و 290 سانتی متر
شرکت دیسمان توانایی تولید دیوار های پیش‌ساخته حصارکشی در طرح های مختلف و سفارشی را دارد. در ادامه چند نمونه از طرح های دیوار های پیش ساخته حصارکشی شرکت دیسمان را مشاهده می‌کنید:
طرح شبکه
طرح آجر نما
طرح نواری
طرح مشبک شمسه