پناهگاه‌ها در واقع تونل هاي پيش ساخته بتني هستند كه بسته به نوع كاربرد مي‌توانند بر روي زمين يا زير خاك اجرا شوند. مقطع عرضي به شكل تونل با سقف قوسي (تقريباً نيم دايره) مي‌باشد كه به صورت تك قوسي و يا دو قوسي كنار هم توليد مي‌شود. دهانه و ارتفاع قطعات متغير بوده و بر اساس درخواست كارفرما مشخص مي‌شود. يك قطعه پناهگاه به دو قسمت بالا و پايين تقسيم مي‌شود و درگيري دو قسمت اتصال كام و زبانه به همراه اتصال پليت‌هاي تعبيه شده بر روي ديواره انجام مي‌شود.

قطعات با عرض يك متر توليد شده و پس از كنار هم قرار گرفتن بوسيله پليت و اتصال جوشي يكپارچه مي‌شوند. چيدمان قطعات پناهگاه بر اساس پلان انجام مي‌شود و امكان اجراي بازشو (درب و پنجره) در ديوارهاي آن وجود دارد. همچنين جهت مسدود نمودن انتهاي تونل يا جداسازي قسمت‌هاي مختلف، از ديوار پيش‌ساخته با اتصال مناسب استفاده مي‌شود.

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس