اين قطعات به شكل مخروط ناقص هستند و با ارتفاع هاي متفاوت 6 ، 9 ، 12 و 15 متر بر اساس درخواست كارفرما توليد مي‌گردند و بر روي فونداسيون‌هاي پيش‌ساخته بتني داراي پداستال نصب مي‌شوند. عمده كاربرد دكل‌ها جهت نصب دوربين‌هاي حفاظتي در مناطق خاص مانند بنادر و گمرك‌ها مي‌باشد.
با توجه به حساسيت ارتعاش تصوير دوربين‌ها، تغيير مكان (لرزش) سر دكل به هنگام وزش باد بسيار مهم است و معيار طراحي دكل قرار مي‌گيرد كه اين موضوع مهمترين مزيت استفاده از دكل‌هاي بتني به جاي دكل‌‌هاي فلزي مي‌باشد.
در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس