طراحی و اجرای بیش از 15000 واحد مسكونی در قالب‌های پروژه‌های شهرك صفائیه مجتمع فولاد مباركه، پایگاه شهیدبابایی اصفهان، شهر جدید بهارستان، شهرهای رباط كریم و اسلام‌شهر، شهر جدید مجلسی، آپارتمانهای لویزان تهران و پروژه‌های طرح مسكن مهر شهرهای شیروان، بجنورد، قادرآباد، سعادت‌شهر، قم، خرامه، آباده، پولادشهر و شاهین‌شهر اصفهان و پاكدشت تهران و...