با توجه به لزوم استفاده از تكنولوژی‌های جدید ساخت و ساز در امر تولید ساختمان، شركت دیسمان از سال 1383 اقدام به راه‌اندازی بخش تحقیق و توسعه (R&D) نمود و بدین‌ منظور در گام اول ارتباط با مراكز علمی در دستور كار قرار گرفت؛ لذا با تعدادی از اساتید دانشگاه‌های استان، همكاریهای اولیه شروع شد و سپس این ارتباط به شكل سازمان یافته و هدفمندانه ادامه یافت. در طول سالیان گذشته این شركت توسط بخش فوق موفق به تولید قطعات سازه‌ای بتنی با وزن مخصوص 1600 كیلوگرم و مقاومت 300 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردید كه هم‌اكنون در تولیدات خود استفاده می‌نماید. علاوه بر آن، استفاده از سایر تكنولوژی‌های بتن در تولید قطعات پیش‌ساخته بتنی، سیستم جدید سازه‌ای پیش‌ساخته و همچنین ایجاد خطوط جدید تولید در راستای توسعه كمی كارخانه بخشی از برنامه این مركز می‌باشد. همچنین اخذ تأییدیه‌های لازم بر روی سیستم‌های سازه‌ای مورد استفاده از واحد تحقیقات ساختمان و مسكن نیز بخش دیگری از فعالیت‌های بخش تحقیق و توسعه می‌باشد. در حال حاضر شركت، از تكنولوژی جدید بتن خودمتراكم (S.C.C) در تولیدات خود در قسمت متفرقه‌سازی استفاده می‌نماید.
در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس