آزمایشگاه بتن شركت دیسمان با دارا بودن تجهیزات مدرن و امكانات پیشرفته، وظیفه كنترل و آزمایش مصالح، ارائه طرح اختلاط به میكسر و تعیین اسلامپ و مقاومت فشاری نمونه‌های بتن و... را بعهده دارد و در صورت نیاز كارفرما گزارشات مربوطه به دستگاه‌های ذیربط ارائه می‌گردد.
واحد كنترل كیفیت كلیه مراحل شامل انتخاب معدن و نمونه‌برداری مصالح، قالب‌سازی، قالب‌بندی، آرماتوربندی، كنترل آرماتور مصرفی طبق‌ نقشه‌های تهیه شده، بتن ریزی و... تا مرحله بارگیری، حمل، نصب و اجرا را تحت نظارت دقیق خود قرار می‌دهد تا پروژه صحیح و به نحو مطلوب تحویل گردد.

image

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس