كارگاه آرماتوربندی مجهز به جرثقیل‌های سقفی، دستگاه كلاف‌صاف‌كن و قطع میلگرد تمام اتوماتیك كه میلگردهای مختلف را در ابعاد داده شده به دستگاه قطع نموده، دستگاه خم‌كن میلگرد تمام اتوماتیك كه قادر است متوالیاً شش خم را با زوایای داده شده به دستگاه انجام دهد. دستگاه قیچی آهن‌بر با سیستم مدرج برای برش میلگردهای شاخه‌ای، دستگاه‌های تولید حصیری و شناژ و دیگر امكانات مسئولیت ساخت شبكه‌های فلزی برای سه خط تولید را بر عهده دارد.
در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس