مزاياي ساختمان سازي به روش پيش‌ساخته بتني :

  1. مقاوم در برابر زلزله
  2. مقاوم در برابر شرايط بد آب و هوايي
  3. امكان ساخت و ساز در چهار فصل سال و در تمام نقاط ايران با شرايط اقليمي مختلف
  4. امكان دستيابي به جداول زمانبندي و برنامه‌ريزي طرح
  5. بالا بودن سرعت اجراي كار و كوتاه بودن زمان سرمايه گذاري براي ساخت و ساز و در نتيجه بازدهي بالاي سرمايه‌گذاري‌ها
  6. پايين‌بودن هزينه‌ها بعلت صاف و صيقلي بودن سطح قطعات و به تبع آن عدم نياز به اندودكاري از جمله گچ‌ و خاك و گچ رويه
  7. كاهش و صرفه‌جويي در اتلاف مواد اوليه، زمان، ضايعات، نيروي انساني متخصص و ماهر
  8. كيفيت برتر به دليل دارا بودن تجهيزات و ماشين‌آلات مكانيزه
  9. جلوگيري از افت گرما و اشغال فضاي اضافي بعلت نصب عايق هاي مناسب در داخل ديوارهاي خارجي
  10. و...
در صورت نیاز با ما تماس بگیرید  اطلاعات تماس