مدارک و گواهینامه ها

دومین نمایشگاه مصالح و تکنولوژی ساختمان
چهارمین نمایشگاه مصالح و تکنولوژی ساختمان
پنجمین نمایشگاه مصالح و تکنولوژی ساختمان
اولین نمایشگاه پوشش های ساختمانی
اولین نمایشگاه تخصصی ساختمان کرمان
نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی
پروانه بهره برداری
گواهینامه سمتا
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
انجمن صنفی شرکت های ساختمانی اصفهان
انجمن مراکز تحقیق و توسعه معادن
گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی
ISO 9001-2008
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018
انجمن بتن ایران
کارت کارفرمایی
گواهینامه بهداشت ایمنی و کار
انجمن انبوه سازان اصفهان
صلاحیت ایمنی پیمانکاران
مالیات بر ارزش افزوده